การลงนามMOU การคัดแยกขยะ

วันที่  22 มีนาคม  2562 นายอาจ ธนันท์ตรีศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ลงนาม MOU การคัดแยกขยะร่วมกันระหว่าง อบต.บ้านขอ และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านขอ  โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอบ้านป่าเหว และบ้านแม่กองปิน  วัด  และร้านค้าต่างๆ ในตำบลบ้านขอ โดยมีนายอำเภอเมืองปาน ท้องถิ่นอำเภอเมืองปาน และกำนันตำบลบ้านขอร่วมเป็นพยาน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์