งานวันครู.อปท. ลำปาง (ครั้งแรก)

งานวันครู.อปท. ลำปาง (ครั้งแรก)จัดได้ยิ่งใหญ่. โดย. นางพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน นางสาวรัตนาภรณ์. เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดพร้อมมอบสุฒิบัตรและรางวัลดีเด่น ด้านต่างๆแก่ครู ผู้บริหาร ณ หอประชุมใหญ่ อบจ.ลำปางและลานโดม เอนกประสงค์ อบจ.ลำปาง จัดกิจกรรมนิทรรศการ การแสดง นันทนาการและเลี้ยงอาหารรับรองผู้ร่วมงาน ครู ผู้บริหาร สังกัด เทศบาลนครลำปาง เทศบาล อบต.และ อบจ.ลำปาง เกือบ1,000 คน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์