น้ำตกแม่กองปินสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีน้ำตกขนาดเล็ก และมีธรรมชาติที่สวยงาม

น้ำตกแม่กองปิน สถานที่ : บ้านแม่กองปิน หมู่ที่ 6 ระยะทาง : 3 กม. จากถนนลำปาง – เมืองปาน และเดินทางด้วยเท้าไปตามลำห้วย ต่อไปอีกประมาณ 1.5 กม.จากหมู่บ้าน ลักษณะ : เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีน้ำตกขนาดเล็ก และมีธรรมชาติที่สวยงาม

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์