ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัด

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัด ณ อบต.บ้านขอ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์