ประชุมมอบนโยบายพนักงานส่วนตำบล

นที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอาจ ธนันท์ตรีศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ประชุมมอบนโยบายการทำงานประจำปี 2563 ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

ข้ามไปยังทูลบาร์