ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร อบต. บ้านขอ พร้อมด้วยปลัด อบต.และหัวหน้าสำนักปลัด ร่วมลงพื้นที่่ประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์