โครงการกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันเจ้าพรรษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อบต.บ้านขอ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน วัด และโรงเรียนในพื้นที่ จัดโคงการกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันเจ้าพรรษา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์