โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ

, ,

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์