โครงการสร้างจิตสำนึกข้าราชการยุคใหม่สุจริตโปร่งใสร่วมใจการป้องกันการทุจริต

วันที่ 1 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกข้าราชการยุคใหม่สุจริตโปร่งใสร่วมใจการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดม่วงหลวง หมู่ที่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมคือ สภ.เมืองปาน รร.ในเขตพื้นที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์