ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
จังหวัดลำปาง 52240

สำนักปลัดฯ
โทร. 0 5401 9712-3 
โทรสาร. 0 5401 9713
E-mail : admin@www.obtbankhor.go.th
https://www.obtbankhor.go.th

ข้ามไปยังทูลบาร์